Skip Navigation

Ringvej Syd

Ringvej Syd skal give en nemmere adgang for tung trafik til Horsens Havn og aflaste indfaldsvejene fra syd

Flere og flere tilflyttere og virksomheder vælger at bo og drive virksomhed i Horsens, og det kan vi mærke på vores veje. Vi arbejder derfor på at lede så meget trafik som muligt uden om byen bl.a. med en sydlig ring om Horsens by. 

I 2017 åbnede vi den første etape af Ringvej Syd, som går fra Vejlevej til Bjerrevej. Den strækning skal forlænges, så vi udbygger Ringvej Syd fra Bjerrevej til Bollervej og derfra videre til havnen i Horsens. 

I øjeblikket undersøger vi, hvilke dyr og planter vi skal tage hensyn til, og hvordan vi passer bedst muligt på miljøet, når vi forlænger vejen. Samtidig arbejder vi videre med selve planlægningen af det store vejprojekt. 

Efter vores nuværende tidsplan kan gravemaskinerne gå i jorden i løbet af 2021. Vi forventer, at de første biler kan køre ud på vejen i løbet af 2024.

Vejens forløb og formål

  • En sydlig ring rundt om Horsens by vil aflaste vores indfaldsveje og flere boligområder i sydbyen for trafik.
  • For at sænke støjen fra vejen ved boligområder planlægger vi flere steder at grave vejen 4-6 meter ned under terræn.
  • Det betyder også, at vejen ikke vil være så synlig i landskabet på disse strækninger.
  • Vejen er 5 km – og på hele strækningen laver vi gang- og cykelstier.

Tag med på en køretur

Vil du prøve at køre en tur på Ringvej Syd? Så tryk på videoen og få et indtryk af, hvordan vejen bliver: 

Vi klimasikrer midtbyen

Med den færdige Ringvej Syd får vi ikke kun flyttet trafik uden om Horsens Midtby. Vi klimasikrer også en stor del af vores midtby. En væsentlig del af planen er nemlig, at vejen skal krydse Horsens Fjord på dæmninger, der skal fungere som et værn mod forhøjet vandstand i fjorden.

Med dæmningerne kan vi styre noget af det vand, der i dag løber op mod blandt andet Høegh Guldbergs Gade og Å-boulevarden, når vandet står højt i Horsens Fjord. 

Kontakt os

Kontakt os

Plan og By
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk