Langmarksvej

Horsens' nordlige ringvej

Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan, der indeholder en lang række projekter, der skal opgradere sti- og vejnettet frem til 2030.

Langmarksvej er i trafikplanen derfor udpeget som en nordlig ringvej, der sammen med Vestergade skal lede bilister uden om midtbyen og fungere som en direkte forbindelse til E45.

Forslaget til en opgradering af Langmarksvej tager højde for, hvordan der skabes en robust løsning, som sikrer fremkommelighed for bilister og gode krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister. Planen tilgodeser og fredeliggør desuden boligkvarterer i området.

Tidsplan

  • 1. etape starter i foråret 2019. Her lukker vi sidevejene mod Langmarksvej, laver forskellige tiltag på Bøghsgade såsom et forbud mod gennemkørselsforbud for lastbiler og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Derudover etablere vi hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade.
  • 2. etape forventes udført i 2022. Denne etape omfatter omlægning af veje, udvidelser af kryds og etableringen af en stitunnel og krydsningspunkter samt evt. tiltag, der reducerer støj.

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Luk alle
Åbn alle

Spørgsmål og svar

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Kontakt os

Plan og By
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk