Skip Navigation

Trafik

Byrådet har afsat 500 millioner kroner til at forbedre trafikforholdene i Horsens. Det gælder både for biler, cyklister, gående og for dem, der benytter sig af den kollektive trafik.