Klosterkæret - et ferskvandsdelta bliver til

Med vores store vandløbsprojekt i Klosterkæret kan fiskene glæde sig til bedre vilkår. Og du kan glæde dig til at kunne nyde en endnu mere varieret natur i sammenhæng med den spændende Klostermølle og smukke Mossø.

Udgangspunktet for vores natur- og vandløbsprojekt i det store engområde Klosterkæret er at forbedre levevilkårene for de fisk, der lever i Gudenåsystemet. Fiskene skal kunne svømme frit fra Mossø og op og ned ad Gudenåen.

Derfor er vi i fuld gang med at føre Gudenåens vand tilbage til Klosterkæret - i stedet for gennem den kunstigt anlagte Klosterkanal, hvor fisketrappen ved Klostermølle i dag spærrer vejen for de fleste fisk.

Og det er ikke kun fiskene, der bliver glade for de nye forhold. Vi slår to fluer med ét smæk og giver naturen omkring åen nye muligheder for at udvikle sig. Når vi er færdige med at udvide åen, håber vi på at være lykkedes med at skabe et ferskvandsdelta med masser af skønne plante- og dyrearter.

Kontakt os

Kontakt os

Plan og by
Rådhuset 4
Horsens Kommune

Telefon: 76 29 29 29
horsens.kommune@horsens.dk