Klosterkæret - et ferskvandsdelta bliver til

Med vores store vandløbsprojekt i Klosterkæret kan fiskene glæde sig til bedre vilkår. Og du kan glæde dig til at kunne nyde en endnu mere varieret natur i sammenhæng med den spændende Klostermølle og smukke Mossø.

Udgangspunktet for vores natur- og vandløbsprojekt i det store engområde Klosterkæret er at forbedre levevilkårene for de fisk, der lever i Gudenåsystemet. Fiskene skal kunne svømme frit fra Mossø og op og ned ad Gudenåen.

Derfor er vi i fuld gang med at føre størstedelen af Gudenåens vand tilbage til Klosterkæret - i stedet for gennem den kunstigt anlagte Klosterkanal, hvor fisketrappen ved Klostermølle i dag spærrer vejen for de fleste fisk.

Og det er ikke kun fiskene, der bliver glade for de nye forhold. Vi slår to fluer med ét smæk og giver naturen omkring åen nye muligheder for at udvikle sig. Når vi er færdige med at udvide åen, håber vi på at være lykkedes med at skabe et ferskvandsdelta med masser af skønne plante- og dyrearter.

Vi glæder os til at kunne følge, hvordan naturen kommer til at udfolde sig frit i dette unikke naturområde.


Vi slap vandet fri

Se her hvordan det så ud, da vi åbnede for vandet til den nye Gudenåstrækning den 16. april 2020.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Hvad går det hele ud på?

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Kontakt os

Natur og Miljø
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk