Skip Navigation

Klosterkæret - et ferskvandsdelta er skabt

Med vores store vandløbsprojekt i Klosterkæret har fiskene fået bedre vilkår. Og du kan allerede nu nyde en endnu mere varieret natur i sammenhæng med den spændende Klostermølle og smukke Mossø.

Gennem de sidste par år har vi arbejdet på at fjerne en af de store spærringer i Gudenåen - nemlig spærringen ved Klostermølle i det sydvestlige hjørne af Mossø. Vi er i mål med projektet. Nu skal naturen selv gøre resten.

Udgangspunktet for vores natur- og vandløbsprojekt i det store engområde Klosterkæret var at forbedre levevilkårene for de fisk, der lever i Gudenåsystemet. Fiskene skal kunne svømme frit fra Mossø og op og ned ad Gudenåen.

Derfor har vi arbejdet med at føre størstedelen af Gudenåens vand tilbage til Klosterkæret - i stedet for gennem den kunstigt anlagte Klosterkanal, hvor fisketrappen ved Klostermølle indtil nu har spærret vejen for de fleste fisk.

Og det er ikke kun fiskene, der kan glæde sig over de nye forhold. Vi har med projektet slået to fluer med ét smæk og givet naturen omkring åen nye muligheder for at udvikle sig. Vi er nu færdige med at udvide åen og er lykkedes med at danne grobund for et ferskvandsdelta med masser af skønne plante- og dyrearter.

Vi glæder os til at kunne følge, hvordan naturen kommer til at udfolde sig frit i dette unikke naturområde.


Fisk, sand og vand

Se vores lille video for at blive klogere på baggrunden for det store naturprojekt

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Se området fra oven ved at panorere rundt i billedet

Klik på billedet for at åbne det i en ny fane. Brug musen for at panorere rundt.Efter projektets afslutning


Vi slap vandet fri

Se her hvordan det så ud, da vi åbnede for vandet til den nye Gudenåstrækning den 16. april 2020.

Hvad går det hele ud på?

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Kontakt os

Natur og Miljø
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk