Skip Navigation

Vi genskaber Gudenåen ved Bredvad Sø ved Vestbirk

Til efteråret går vi i samarbejde med Naturstyrelsen i gang med et stort vandløbsprojekt, der skal genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne så tæt på det oprindelige som muligt. Det vil gavne vandkvaliteten i Gudenåen og Vestbirksøerne, give fisk og vandplanter langt bedre levevilkår og tiltrække mange arter af insekter og fugle til området.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

- og følg projektet undervejs.

Vi planlægger at sende en række nyhedsbreve til alle interesserede løbende i anlægsperioden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du ønsker at modtage nyt undervejs via e-mail.

Skriv til gudenaa@horsens.dk for at tilmelde dig.

Se eller gense vores borgermøde om projektet

Den 25. marts 2021 inviterede vi sammen med Naturstyrelsen alle interesserede til vores online borgermøde, hvor vi gennemgik projektet og svarede på mange rigtig gode spørgsmål fra seerne derude i stuerne. Tak for jeres engagement!

Skriv til os på gudenaa@horsens.dk, hvis du gerne vil se optagelsen af mødet. Så sender vi dig efterfølgende et link til optagelsen.

Herunder finder du i øvrigt også Spørgsmål og Svar om projektet.

Hvad går det hele ud på?

Luk alle
Åbn alle

Find svar på dine spørgsmål

Luk alle
Åbn alle

Har du yderligere spørgsmål?

Om vandløbsprojektet

Hvis du har konkrete spørgsmål vedrørende vandløbsprojektet, er du velkommen til at skrive til os på gudenaa@horsens.dk.

Om Vestbirk Vandkraftværk

Du er velkommen til at kontakte Naturstyrelsen, hvis du har konkrete spørgsmål vedrørende vandkraftværket.

Skriv til Per Kristensen på pekri@nst.dk.

Om vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne skal forbedre vandmiljøet i Danmark. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Læs om vandområdeplanerne på mst.dk

Kontakt os

Kontakt os

Horsens Kommune, Vandløbsteamet
vedrørende selve vandløbsprojektet

gudenaa@horsens.dk

Naturstyrelsen
vedrørende Vestbirk Vandkraftværk

Per Kristensen
pekri@nst.dk