Skip Navigation

Bakkelunden

Vi forvandler den gamle losseplads ved Bjerrevej i Horsens til et nyt rekreativt område. Det nye grønne bakkelandskab midt i byen giver plads til masser af aktiviteter og udfoldelse. Og hele projektet er en win-win-win-situation.

Hvordan får man forvandlet et kæmpe areal - der tidligere har været losseplads og i 50 år har været lukket og afspærret for omverdenen - til et attraktivt område for horsensianerne?

Det gør vi ved at køre tonsvis af byggejord fra lokale projekter ovenpå, så vi får skabt et bakket landskab. Et varierende landskab, som skal danne rammen for en helt nyt grønt område med stier, udsigtspunkt og mulighed for masser af oplevelser og aktiviteter.

Siden de første læs jord blev kørt til området i 2018, har landskabet taget mere og mere form. Vi glæder os til at åbne for Bakkelunden i slutningen af juni 2021.

Bakkelunden ligger mellem Bjerrevej og Rypevej i Horsens.
Adressen er Bjerrevej 20, Horsens.

En win-win-win-situation

For det første får vi skabt et fantastisk rekreativt areal, som vil kunne bruges af alle.

For det andet har projektet givet vognmænd og entreprenører muligheden for at læsse overskudsjord fra lokale projekter af i nærheden. Den mulighed har været meget efterspurgt af entreprenørerne.

For det tredje sikrer projektet en miljømæssig og trafikmæssig gevinst. Lastbilerne med byggejorden får kortere afstand. I stedet for at køre jorden langt væk til Silkeborg, Vejle eller Aarhus, kan jorden nu blive brugt som en ressource i lokalområdet.

Fokus på at øge den bynære biodiversitet

Bakkelunden udvikles til nyt rekreativt område, hvor der er fokus på at øge den bynære biodiversitet ved at skabe nye levesteder til insekter, fugle og andre smådyr.

På de åbne arealer er der udsået en vildengsblanding, der består af danske vilde urter, der alle er indsamlet og opformeret i Danmark. Der er udvalgt 28 arter. Disse er vigtige nektar-, pollen- og værtsplanter for vilde bier, sommerfugle, svirrefluer, biller og andre insekter.

Derudover planter vi blomstrende træer og buske, der hører naturligt hjemme i Danmark, så der er nektar og pollen til sommerfugle, bier, svirrefluer mm. samt bær og frugter til fugle og smådyr.

Målet er at skabe glæde med et blomstrende flor på steder, hvor mange mennesker færdes. Hvor man vil blive mødt af blomster og summende insekter. Dette er et vigtigt led i vores arbejde for en rigere natur i vores kommune.


Set fra oven

Ved udgangen af 2018 var de første 120.000 tons jord kørt til Bakkelunden, hvor landskabets bakker løbende tager form.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Ned i detaljen

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Kontakt os

Teknik og Miljø
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
teknikogmiljo@horsens.dk