Skip Navigation

Åen tilbage til byen

Vi er godt i gang med at få lavet en udviklingsplan for, hvordan Åkvarteret i midtbyen af Horsens på sigt kan udvikles. Planen skal tage højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens kan forenes med en tilbageførsel af åen.

I mange år har vi talt om muligheden for at føre åen tilbage til byen - fra inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra.

For at blive klogere på hvordan det kan ske, udskrev vi i februar 2020 en konkurrence. Her gav tre faglige teams af blandt andet arkitekter og ingeniører hvert deres bud på, hvordan en udviklingsplan for Åkvarteret kan se ud.

I februar 2021 er Team Vandkunsten blevet udpeget som vindere af konkurrencen. Nu er vi sammen med dem ved at gøre den endelige udviklingsplan færdig.

En udviklingsplan angiver en retning for, hvordan området på sigt kan udvikles

Med en udviklingsplan er der ikke truffet beslutning om, hvad der i detaljen skal ske med området. 

Udviklingsplanen skal svare på spørgsmål om, hvor man kan nå hen med et område, og hvilke muligheder og udfordringer der er.

Det forventede tidsforløb

  • Frem til foråret 2022 udarbejder vi sammen med Team Vandkunsten den endelige udviklingsplan
  • Den endelige udviklingsplan forventes at blive vedtaget til efteråret 2022
  • Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.
Team Vandkunsten, illustration af åen tilbage til byen ved Pakhuset Åen tilbage til byen - Team Vandkunstens illustration.

Udstilling på Søndergade i december 2020. Mange interesserede kiggede forbi i vores telt, hvor vi havde udstillet plancher og stod klar til at svare på spørgsmål

Tak for jeres input

I december 2020 flyttede vi fra rådhuset til et telt i Søndergade, hvor vi udstillede plancher med visualiseringer fra de tre forslag. Her havde alle mulighed for at komme med input og kommentarer til vores videre arbejde. Tak til alle jer, der kiggede forbi – vi fik mange gode snakke og input til det videre arbejde. Find svar på de oftest stillede spørgsmål her på siden.

Du har stadig mulighed for at komme med input. Det kan du ved at skrive til os på aakvarteret@horsens.dk.

Oftest stillede spørgsmål og svar

Luk alle
Åbn alle
Konkurrenceområdet Åkvarteret er afgrænset med den gule stiplede linje.

Se al materialet

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Plan og By

Projektleder Susanne Borgvardt Jensen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

aakvarteret@horsens.dk
Telefon: 76 29 29 29