Åen skal tilbage til byen

Her vil den komme til at skabe dejlige opholdssteder, lækre cafémiljøer og nye spændende steder at bo.

I dag ligger Bygholm Å hengemt bag tætte buskadser og parkeringspladser. Men åen er en unik ressource for en by som Horsens, og den skal vi gøre brug af, så byen i fremtiden bliver endnu mere spændende og attraktivt at bo i. 

En å-åbning vil skabe en stærk kobling mellem byen og havnen i Horsens og styrke byens ambition om at forvandle sig fra en provinsby til en stor by.

Øget nedbør er en væsentlig udfordring for landets byer - også Horsens. Udover at bringe vandet ind i byen, vil en fritlægning af åen også være med til at klimasikre Horsens. På den måde kan vi forebygge de oversvømmelser, når der for eksempel er skybrud eller stormflod og håndtere fremtidens stigende vandmængder.

Tidsplan

Vi har gennemført forundersøgelser af 5 alternativer til en linjeføringer af et nyt å-forløb. Forundersøgelserne viser, at man endnu ikke bør lægge sig fast på ét af de fem alternativer. I stedet lægges der op til, at der som udgangspunkt arbejdes videre med en strækning fra Inderhavnen via Havneallé op ad Åboulevarden til Rådhustorvet - også kaldet for hovedforløbet.

Derfor er der i juni 2019 sat gang i arbejdet med en masterplan, der skal sikre, at arbejdet med at bringe åen tilbage til byen bliver et samlet projekt, hvor å-forløbet, byudvikling, klimatilpasning og trafik tænkes ind til gavn for byen og byens borgere. Hvis alt går efter planen, er masterplanen færdig i sommeren 2021.

Sådan ser forslaget til det såkaldte hovedforløb ud. Åen åbnes op på en strækning fra Inderhavnen via Havneallé op ad Åboulevarden til Rådhustorvet. 

Spørgsmål og svar

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Kontakt os

Plan og By
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk